Narzędzia


Wprowadź lub zmień:
Norma ISO / API

◊ Preferowany materiał kadłuba
Ciśnienie początku otwarcia

Temperatura zrzutowa

Parametry podstawowe:

Dobór zgodny z normą ▷ EN ISO 4126

Materiał kadłuba ▷ Dowolny


Ciśnienie początku otwarcia ppo =

Przeciwciśnienie pb = atmosferyczne

Temperatura zrzutowa t0 =


Rodzaj medium ▷


Przepływ masowy Qm = ◁ w warunkach zrzutowych

Przepływ objętościowy Qv = ◁ w warunkach zrzutowych