Narzędzia


Wprowadź lub zmień:
Norma ISO / API

Ciśnienie początku otwarcia

Temperatura zrzutowa

Parametry podstawowe:

Dobór zgodny z normą ▷ EN ISO 4126


Ciśnienie początku otwarcia ppo =

Przeciwciśnienie pb = atmosferyczne

Temperatura zrzutowa t0 =


Rodzaj medium ▷